Steeds meer bedrijven stappen over op een visie die wordt omschreven als het ‘Nieuwe Werken’. Deze visie richt zich op een verandering in mentaliteit, waarbij bewust wordt afgeweken van de traditionele 9-tot-5-mentaliteit. Dit houdt onder meer in dat werknemers niet langer volle dagen op kantoor hoeven te zitten, maar ook vanuit andere locaties hun werk kunnen doen. Ook het kantoor zelf kent bij het Nieuwe Werken een minder vaste indeling dan voorheen.

Op kantoor of thuiswerken
Een onderdeel van het Nieuwe Werken is dat werknemers niet langer verplicht worden om iedere dag op kantoor te werken. Medewerkers krijgen de vrijheid om, waar mogelijk, ook thuis of elders te werken. Het idee hierachter is dat door de werknemers meer vrijheid te geven, de productiviteit en tevredenheid stijgt. Thuiswerken is voor veel werknemers dan ook een welkome afwisseling op de vaste kantoorplek.

Toch zijn er ook enkele risico’s verbonden aan thuiswerken. Niet iedereen is in staat om in een thuissfeer even hard te werken als op kantoor. Ook beschikt lang niet iedere werknemer over een geschikte werkplek thuis. Een ongeschikte werkplek kan op de langere termijn leiden tot gezondheidsklachten en daarmee juist een verlaagde productiviteit. Werkgevers doen er daarom goed aan werknemers te ondersteunen bij het creëren van een geschikte werkplek thuis.

Nieuwe Werken op kantoor
Ondanks de vrijheid die werknemers krijgen in het kiezen van een werkplek, wordt het grootste deel van de tijd nog op kantoor gewerkt. Bij de visie van het Nieuwe Werken past een kantoor dat hierop is afgestemd. In de praktijk houdt dit vaak in dat werknemers uit alle lagen van de organisatie in dezelfde ruimte werken. Niemand heeft een vaste werkplek en de werkplekken zijn bovendien afwisselend: van een lange tafel tot kleine ruimtes waar individueel in stilte gewerkt kan worden.

Het kantoor dient als open ontmoetingsplek voor collega’s, waar flexibiliteit centraal staat. De hiërarchie binnen de organisatie wordt minder sterk en de onderlinge verbondenheid vergroot. Werknemers krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid over hun eigen werk en meer vrijheid in de invulling van het werk.

Werkt het Nieuwe Werken?
Onderzoek laat zien dat de visie van het Nieuwe Werken positieve effecten kan hebben op productiviteit en efficiëntie van zowel de werknemers als de organisatie in zijn geheel. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de visie op alle niveaus wordt ingevoerd, zowel fysiek op kantoor als in de algehele cultuur van het bedrijf.